سمینار و نمایشگاه ها

وجود هتل های متعدد پنج ستاره مدرن در قبرس شمالی در محیط آرام و سواحل زیبای مدیترانه ایی قبرس، این جزیره زیبا را میزبان کمپانی ها و گروه های زیادی برای انجام کنفرانس و نمایشگاه کرده است.
کنفرانس هایی در سطوح بین المللی و نمایشگاه هایی متفاوت برای هر سطح و هر بودجه ایی در قبرس شمالی سالانه انجام می شود. سالن های مجهز با گنجایش های متفاوت، تنوع مناسبی برای انتخاب آنچه مناسب شماست فراهم می سازد.
کنفرانس هایی در سطوح بین المللی و نمایشگاه هایی متفاوت برای هر سطح و هر بودجه ایی در قبرس شمالی سالانه انجام می شود. سالن های مجهز با گنجایش های متفاوت، تنوع مناسبی برای انتخاب آنچه مناسب شماست فراهم می سازد.
آنچه می خواهید را به ما بسپارید.